Конфигуриране на версия 3.9.xxx Tvheadend за VS-OpenELEC базирани IP015 4.2.1

Може също така....