Παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε το / Μπίτε aktiviere JavaScript!
Παρακαλούμε ενεργοποιήστε / Παρακαλώ activa ελ Javascript![ ? ]

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 για WeTek παιχνίδι με το νέο Linux 3.10.89 ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ φλοιός-a9

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

OpenELEC – Ανάπτυξη χτίζει 04.10.2015

Συλλογή μου OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel-20,151,003,172,409-r21372-g6c9a6c5 για το παιχνίδι WeTek από 04.10.2015

Αυτή τη φορά, ένα μεγάλο αριθμό ενημερωμένες εκδόσεις δυαδικών στοιχείων-addons: Συγχρονισμού για isengard

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

xz-5.2.2 
libnfs-1.9.8 
libbrasero-0.7.2
bluez-5.35 
wpa_supplicant-2.5 
cpio-2.12 
glibc-2.22 
libpng-1.6.18 
mesa-10.6.9 
pciutils-3.4.0 
libmicrohttpd-0.9.44
Ενημέρωση υλικολογισμικού OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel-20,151,003,172,409-r21372-g6c9a6c5 για WeTeK Play για SDCard:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20151003172409-r21372-g6c9a6c5.tar 105.0 MB

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

Για εγκατάσταση Βάλτε σε φάκελο

\\\\OPENELEC \ Ενημέρωση

Και Ξεκινήστε πάλι το παιχνίδι WeTek

συνιστάται!