Παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε το Adblock και το σενάριο αναστολείς σας για να δείτε Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να κατεβάσετε πάντα φρέσκα, εργαζόμενος, συναφή και αυτο-ενημέρωση λίστες αναπαραγωγής IPTV για 2020!

Tagged: 36.0° EEutelsat W4 at 36.0°E

OpenELEC 5.0 με το παίζουν WeTek Kodi Εμφάνιση 36.0° E

OpenELEC 5.0 με το παίζουν WeTek Kodi Εμφάνιση 36.0° E. OpenELEC-Amlogic.WeTek.Play.arm-devel-20150121000317-r20340-g848cca7 πάντα θα φανεί καθαρά τι να πω, работает довольно прилично кроме вываливания HTS Tvheadend из-за чего огромные паузы при переключении.Работы по данному...