Enigma2 installimiseks sisemise NAND mälu: R @ xOne

Võite ka nagu....