MNIGMA 0.3 از 13.05.2016 به WeTek.Play SDCARD نصب شده باشد

13.5.2016 MNIGMA 0.3 для устновки на СД Карту WeTek.Play

- فیدهای به روز شده
- سوئیچ فای ثابت
- رفع شبکه
- مسائل متفرقه E2
- برق RC پشتیبانی THX به PCZ, تست نشده
- برخی چیزهای دیگر
- رانندگان DVB جدید
- رفع هسته

 

توصیه می شود!