لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

تجربی MNIGMA 0.3 از 14.05.2016 برای نصب در NAND در WeTek.Play

تجربی MNIGMA 0.3 از 14.05.2016 برای نصب در NAND در WeTek.Play

14.5.2016

- خوردها به روز رسانی
- ثابت NAND برای شروع کودی
- بیشتر ثابت OE RC (و یا استراحت)

Experimental Wetekplay Mnigma 0.3 для установки в NAND 14.05.2016

تجربی MNIGMA 0.3 از در NAND نصب شود

تجربی MNIGMA 0.3 از در NAND نصب شود

توصیه می شود!