لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

سیستم عامل E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND از 30.06.2016 برای نصب در حافظه داخلی با کودی WeTek.Play 16.1

Прошивка E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND

سیستم عامل E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND

PBNIGMA VX 5.3, NAND نسخه با کودی 16.1, سیستم عامل از 30.06.2016 به مجموعه ای از حافظه داخلی برای دانلود در دسترس است.

تغییرات

30.6.2016
- تبدیل به کودی V 16.1 تا زمان 17 مرتب شده 

 

PB 5.3 NAND version with Kodi 17

PBNIGMA VX 5.3

توصیه می شود!