لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA 0.3 از 06.07.2016 به در SDCARD WeTek بازی نصب شود

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA از 06.07.2016 برای نصب و راه اندازی بر روی کارت SD WeTek.Play

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA

6.7.2016
- آزمون اجراء 1.x.x
توجه داشته باشید: انجام مگر اینکه بسیار کنجکاو استفاده نکنید. تمام نشده, فقط و فقط برای تست داخلی در نظر گرفته شده ... 

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA 0.3 از 06.07.2016

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA 0.3 از 06.07.2016

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA 0.3 از 06.07.2016

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA 0.3 از 06.07.2016

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA 0.3 از 06.07.2016

سیستم عامل E2 تجربی MNIGMA 0.3 از 06.07.2016

vbgh

 

Прошивка E2 Experimental MNIGMA 0.3

توصیه می شود!