لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

Proshivka E2 HDMU 15609 OE 2635 به در SDCARD گیرنده WeTeK بازی نصب شود

Proshivka E2 HDMU به در SDCARD WeTeK بازی نصب شود

Proshivka E2 HDMU به در SDCARD WeTeK بازی نصب شود

اثبات بر روی سیستم عامل straitsu برای WeTeK بازی از تیم HDMEDIA جهان

FTP شبکه راه دور
کاربر : ریشه
عبور : HDMU

توصیه می شود!