بتا OpenELEC 6.95.1 رسمی برای WeTek.Play/OpenELEC

OpenELEC 6.95.1 официальный релиз для WeTek.Play/OpenELEC

تیم OpenELEC ارائه با افتخار OpenELEC 7.0 بتا 1
 • نسخه هایقطعات العین GA :
  • ALSA به روز شده برای 1.1.0
  • Binutils هستند به روز شده برای 2.26
  • شورای همکاری خلیج فارس به روز شده برای 5.3
  • از glibc به روز شده برای 2.23
  • پایتون به روز شده برای 2.7.11
  • LLVM به روز شده برای 2.8
  • هسته لینوکس به روز شده برای 4.4
  • مسا به روز شده برای 11.2rc
  • FFmpeg به روز شده برای 2.8
  • libva به روز شده برای 1.7
  • connman به روز شده برای 1.31
  • libnfs به روز شده برای 1.10
  • لیبرهاساسال به روز شده برای 2.2
  • systemd است به روز رسانی به 229
  • نسخه Xorg سرور به روز رسانی به 1.18
 • کد Версия :
  • کد 16.1rc

توصیه می شود!