لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e از dlya WeTek بازی های 18.08.2015

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC – توسعه موجب 18.08.2015

تلفیقی من OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-محلول تا 20150817201256-r21209-g9b9e84e برای WeTek بازی در 18.08.2015

این بار کودی به روز شد 15.1-f4dda26 و دیگر اعضای برنامه :

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015
افزار به روز رسانی OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-محلول تا 20150817201256-r21209-g9b9e84e برای WeTeK بازی رام رو:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-محلول تا 20150817201256-r21209-g9b9e84e.tar 103.2 MB
به عنوان svn10945 oscam همیشه تازه برای Openelec
service.softcam.oscam-r10945.zip 620 KB

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015

توصیه می شود!