لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 از dlya WeTek بازی های 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC – توسعه موجب 18.08.2015

تلفیقی من OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-محلول تا 20150818084044-r21214-gad2c0b2 برای WeTek بازی در 18.08.2015

این بار کودی به روز شد 15.1-f4dda26 و دیگر اعضای برنامه :

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015
افزار به روز رسانی OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-محلول تا 20150818084044-r21214-gad2c0b2 برای WeTeK بازی رام رو:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-محلول تا 20150818084044-r21214-gad2c0b2.tar 103.2 MB

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

برای نصب قرار داده شده در یک پوشه

\\\\به روز رسانی OPENELEC \

و راه اندازی مجدد WeTek بازی

به عنوان svn10945 oscam همیشه تازه برای Openelec
service.softcam.oscam-r10945.zip 620 KB

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

توصیه می شود!