لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

Tvheadend برای Mnigma به تماشای تلویزیون در کودی تحت ای Enigma2 نشسته

ای Enigma2 tvheadend mnigma

 

Представляю бєту модуля tvheadend+oscam для операционной системы E2 MNIGMA под WeTeK.Play

بحث و نظر خود را اینجا را ترک(اثبات) برای خالق MS

В основе на данный момент beta1 лежит tvheadend 4.0.8 и доступен на стандартном порту 9981, دسترسی oscam در تنظیمات پورت 8888 و ترکیبی از محیط مدیریت احراز هویت مدیر.

Tvheadend для Mnigma
Tvheadend для Mnigma
Tvheadend для Mnigma
Tvheadend для Mnigma
Tvheadend для Mnigma

 

مشاهده مبارک

توصیه می شود!