لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

پروژه KodiwE2 – بازی, کار با ای Enigma2

توصیه می شود!