لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

جایگزینی OSCAM در OSCam مگا (SVN r11242 EMU r728) معما 2 به عنوان مثال برای Mnigma WeTeK بازی 06.06.2016

توصیه می شود!