لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

SPMC 16.4.0 جارویس مرکز رسانه ای برای آندروید