لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

dreamboxEDIT 6.1.0.0

dreamboxEDIT 6.1.0.0

dreamboxEDIT 6.1.0.0

ویرایشگر تنظیمات معما 2 / ویرایشگر باکانال سخنگوی / ویرایشگر دسته گل برای ای Enigma2

6.1.0.0
- راهنمایی بهبود قرار داده
- اضافه شده لیتوانیایی ترجمه
- فایل های ترجمه
- به روز رسانی امنیتی OpenSSL
- به روز رسانی پشته IP

dreamboxEDIT_setup_6.1.0.0.zip 4.2 MB

dreamboxEDIT_without_setup_6.1.0.0.zip 5.0 MB

اثبات

توصیه می شود!