لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

برچسب گذاشته شده توسط: 2016

هدیه سال نو تحت Oscam مگا

هدیه Sofcam.key C MK0505 تحت مگا بازوی Oscam سال نو برای صاحبان WeTeK بازی

پدر فراست به ما کلید و به شدت دستور nastrogo توزیع هدیه به تمام کلید 05 MK در Oscam مگا برای به روز رسانی کلید عملیات 3kolora به مشاهده 50 کانال های MPEG2 تلویزیون با ICG پشتیبانی overkripta. 36.0 ° E فرستنده در دسترس برای مشاهده...