لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

برچسب گذاشته شده توسط: DTS

به روز رسانی نسخه سیستم عامل به g18ref_th2, ریشه دوخته شده و کتابخانه DTS

زانو دوم تخلیه و یا سیستم عامل اره به خود را در مقابل IP015. اضافه شده کتابخانه DTS برای MX پخش, вшил и ریشه ICONBIT PVR от. در حال حاضر در حال آزمایش این نرم افزار. در مورد تمام اشکالات لطفا در نظرات ارسال....