لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

برچسب گذاشته شده توسط: یوتلست 36A / 36B 36.0 ° E

EUTELSAT W4 در 36.0 ° E

تنظیم WeTek بازی در NTV Plus با یوتلست 36A / 36B 36.0 ° E

تنظیم WeTek بازی در NTV Plus با یوتلست 36A / 36B 36.0 ° E

تنظیم WeTek بازی در NTV Plus با یوتلست 36A / 36B در فرکانس 36.0 ° E و بیشتر برای تنظیم بسته NTV به علاوه مشاهده با یوتلست 36A / 36 به فرکانس مورد نظر فرستنده :11785 V SR 2750011823 V SR 2750011862 V SR 2750011900...