لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

برچسب گذاشته شده توسط: فهرست 16.1 RC2 – Jarvis

مرکز رسانه سمپر (SPMC در کوتاه) جارویس

SPMC 16.2.0 جارویس مرکز رسانه ای برای آندروید

مرکز رسانه سمپر (SPMC در کوتاه) چنگال آندروید روشنفکر از کودی است, توسط نگهدارنده آندروید سابق کودی, خلنج جارو 16.2.0 (2016/04/02) Add voice recognition to soft keyboard (CF. پرسش و پاسخ ) Add Thumbnails cleanup (CF. پرسش و پاسخ ) [سپر] fallback to s/w...