لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

برچسب گذاشته شده توسط: فهرست 16.1 RC2 – Jarvis

مرکز رسانه سمپر (SPMC در کوتاه) جارویس

SPMC 16.2.0 جارویس مرکز رسانه ای برای آندروید

مرکز رسانه سمپر (SPMC در کوتاه) چنگال آندروید روشنفکر از کودی است, توسط نگهدارنده آندروید سابق کودی, خلنج جارو 16.2.0 (2016/04/02) اضافه کردن تشخیص صدا برای صفحه کلید نرم افزاری (CF. پرسش و پاسخ ) اضافه کردن تصاویر بندانگشتی پاکسازی (CF. پرسش و پاسخ...