لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

برچسب گذاشته شده توسط: WeTek مدیا پلیر

16.0-جارویس-WeTekMediaPlayer-V1

V3 WeTek مدیا پلیر برای آندروید Amlogic بر اساس کودی 16.1 جارویس

روز خوب, دوستان! فهرست: کارایی – را پشتیبانی از مرور به آرشیو اختیاری ها Kodi: کارایی – تسریع روابط عمومی ریز بارگذاری اضافه کردن قابلیت های ریز عکسها پاک – اعتبارات به Koying روابط عمومی اجتناب از memcopy در هر بسته demuxer و -...

16.0-جارویس-WeTekMediaPlayer-V1

WeTek Media Player برای اندیشه های مبتنی بر کودی 16.0 جارویس

16.0-جارویس-WeTekMediaPlayer-V1: هسته S8xx است که قادر به بیتی بدون لکنت TRUEHD یا DTS-HD فایل هنگامی که 'اتوماسیون فریم Amlogic نیست’ فعال شده است. این راه حل غیر فعال این اتوماسیون نرخ فریم’ زمانی که یکی از این دو فرمت از طریق تصویب, به عنوان یک...