لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال!
لطفا فعال / لطفا جاوا اسکریپت را فعال![ ? ]

برچسب گذاشته شده توسط: XBMC

مرکز رسانه سمپر (SPMC در کوتاه) چنگال آندروید روشنفکر از کودی است, توسط نگهدارنده آندروید سابق کودی, خلنج جارو

SPMC 16.1.2

مرکز رسانه سمپر (SPMC در کوتاه) چنگال آندروید روشنفکر از کودی است, توسط نگهدارنده آندروید سابق کودی, خلنج جارو 16.1.2 (2016/03/20) رفع اعدام در آندروید < 4.4 جستجوی صوتی ثابت (+ فعال وب سرور به طور پیش فرض) اضافه کردن...