התאמה אישית של Oscam עם השודדים Tvheadend על OpenELEC 5.0 עבור תצוגת ערמומי

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

כיצד להגדיר תצורת מפתחות המקבל ב oscam WeTek Tvheadend המחזה?
התאמה אישית של Oscam עם השודדים Tvheadend על OpenELEC 5.0 עבור תצוגת ערמומי.

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

התקנת Tvheadend :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра
Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

לבצע כוונון Tvheadend :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

המשך OSCAM להתקין :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

כוונון מיד:

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

התקנת ואת מגרסאות. זה נגמר, כיצד להוסיף טלוויזיה ערוצי Tvheadend HTS תיאר כבר בפוסט אחר.
היום אנחנו עושים חבורה של oscam c Tvheadend, כדי לעשות זאת, עבור ממשק אינטרנט את Tvheadend, טאב :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

בתפריט שייפתח :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

ולסיום :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

Watch, אם בשלב זה הכל נעשה כראוי, לאחר מכן :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

שינויים :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

סיום!

המשך לקביעת תצורה oscam, גם על ממשק האינטרנט ביציאה 8888, כניסה oscam באותה סיסמה.

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

לשלב oscam c Tvheadend :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

סיום
שמאלה כדי להזין נתונים של שלך sh @ צינור OSCAM המוסוות קורא, החל שם פרוטוקול :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

הנה דוגמא של הזנת נתונים עבור cccam פרוטוקול :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

בדוק חיבור :

Настройка Oscam с HTS Tvheadend на OpenELEC 5.0 для хитрого просмотра

עכשיו באומץ להמשיך לעבד ערוצי טלוויזיה בתשלום.
עובד על mojom WeTek Play

מומלץ!