בבקשה לאפשר / בבקשה aktiviere JavaScript!
אנא אפשר / בבקשה activa אל Javascript![ ? ]

OpenATV 5.3 ubifs גן אתחול רגיל שומוש Коди 16 כדי להתקין את הזיכרון הפנימי NAND מ R @ xOne

ייתכן גם רוצה..