OpenELEC 6 WeTek нь r21372 g6c9a6c5 шинэ Линукс тоглох 3.10.89 гар-Cortex-A9

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

OpenELEC – хөгжлийн бүтээдэг 04.10.2015

WeTek миний эмхэтгэлийн OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-ууд-20151003172409-r21372-g6c9a6c5 дээр Play 04.10.2015

Энэ үед бүрэлдэхүүн хэсэг нь олон тооны хоёртын-төслүүд шинэчилдэг: isengard нь синхрон

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

XZ-5.2.2
libnfs-1.9.8
libssh-0.7.2
bluez-5.35
wpa_supplicant-2.5
тушаалд-2.12
glibc-2.22
libpng-1.6.18
Меса-10.6.9
pciutils-3.4.0
libmicrohttpd-0.9.44
Firmware Update SDCard нь WeTeK Play нь OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-ууд-20151003172409-r21372-g6c9a6c5:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-ууд-20151003172409-r21372-g6c9a6c5.tar 105.0 MB

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

суулгах Хавтас доторх байрлуулсан

\\\\OPENELEC \ шинэчлэх

Тэгээд WeTek Play дахин эхлүүлнэ

Зөвлөмж болгож буй!