Verwijderen/hernoemen/sorteeropties kanalen in de VS-IP015