Wetekplay OpenPLi 4.0 Beta 20160228 te installeren op de sdcard

aanbevolen!