Kategória: ModdingModding – zmeny v štruktúre a dizajn prístroja zlepšiť vzhľad a technické vlastnosti.
všetko o modding!