Android hry, pracovať s media controller krabice g18ref

odporúča!