OSCam plugin svn 11223 EMU 728 ARM Cortex A9 OpenELEC a LibreELEC BISS a voľný kardšarig test

odporúča!