Nová verzia OStool 1.10947 WeTeK OS + oscam HMÚ teraz na Android

odporúča!