Prilagođavanje Oscam sa TPS Tvheadend na OpenELEC 5.0 lukava prikaza

Može li....