OpenELEC 6 r21387 gd80b87b za WeTek igru sa novom Linux 3.10.90

Može li....