Novi OpenATV 5.3 sa dvojnim pokretanjem i Kodi 16 da biste instalirali interna memorija benda iz R @ xOne

Može li....