OpenELEC 6 za WeTek predstavu od 13.07.2015

Može li....