OpenELEC 6 r21164 g0fa7209 za WeTek predstavu od 30.07.2015

Može li....