Oscam Emu-svn11198 za OpenELEC arm cortex-a9

Može li....