Märkt: WeTek Media Player

16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v1

WeTek Media Player för Android-baserade Kodi 16.0 jarvis

16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v1: S8xx kärna är inte kunna bitstream utan hakar TrueHD och DTS-HD filer när ‘ Amlogic framerate automation’ är aktiverat. Den här lösningen inaktiverar detta ‘ framerate automation’ När en av dessa två format leds genom, som en...