วิธีการที่จะได้รับการเข้าถึงรากบน VS-ip015 C Android 4.2.2 ?