โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

LibreELEC 8.0 WeTek_Play r22955 gd0ace80

LibreELEC 8.0 WeTek_Play r22945 gac8e298

 

Компиляция LibreELEC 8.0 для WeTek.Play от 01/05/2016. รายการของการเปลี่ยนแปลง Gita.

Обновлен Kodi до แค็ตตาล็อก 17.0-Alf2-477ded3

LibreELEC 8.0 WeTek_Play

LibreELEC 8.0 WeTek_Play

แนะนำ!