โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 06.07.2016 ที่จะติดตั้งใน sdcard เล่น WeTek

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA จาก 06.07.2016 สำหรับการติดตั้งใน SD card WeTek.Play

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA

6.7.2016
- GStreamer 1.x.x ทดสอบ
บันทึก: อย่าใช้เว้นแต่อยากรู้อยากเห็นมาก. ยังไม่เสร็จ, วัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการทดสอบภายใน ... 

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 06.07.2016

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 06.07.2016

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 06.07.2016

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 06.07.2016

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 06.07.2016

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 06.07.2016

vbgh

 

Прошивка E2 Experimental MNIGMA 0.3

แนะนำ!