โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

เฟิร์มแวทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 27.07.2016 สำหรับการติดตั้งในหน่วยความจำภายในเครื่องรับ NAND WeTeK เล่น

เฟิร์มแวทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 27.07.2016 สำหรับการติดตั้งในหน่วยความจำภายในเครื่องรับ NAND WeTeK เล่น

รายการของการเปลี่ยนแปลงในเฟิร์มแวทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 27.07.2016

27.7.2016
- SYS ใหญ่สร้างจาก scatch
- ปรับปรุงผิว Kodi
- ฟีด
- สิ่งอื่น ๆ
Прошивка Experimental MNIGMA 0.3

เฟิร์มแวทดลอง MNIGMA 0.3

ที่นี่คุณสามารถดาวน์โหลดภาพรุ่นล่าสุด MNIGMA :
Pruflink MNIGMA หน้าเฟิร์มแวดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการสำหรับ FullHD WeTeK เล่นตัวรับสัญญาณ

แนะนำ!