โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

OpenPLi 4.0 WeTekPlay เบต้า 20160222 เพื่อ sdcard

NAND รุ่นจะสามารถใช้ได้, ครั้งหนึ่ง เรา ตรวจสอบบางส่วน สิ่ง

BETA OpenPLI สำหรับ WeTek

 

 

 

 

 

แนะนำ!