โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 dlya WeTek เล่นโดย 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC – พัฒนาสร้าง 18.08.2015

รวบรวมของฉัน OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20150818084044-r21214-gad2c0b2 สำหรับ WeTek เล่นบน 18.08.2015

ในครั้งนี้ได้รับการปรับปรุง Kodi 15.1 f4dda26 และสมาชิกคนอื่น ๆ ของโปรแกรม :

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015
อัปเดตเฟิร์มแว OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20150818084044-r21214-gad2c0b2 สำหรับ WeTeK เล่น SDCard:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20150818084044-r21214-gad2c0b2.tar 103.2 MB

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

ในการติดตั้ง วางไว้ในโฟลเดอร์

\\\\ปรับปรุง OPENELEC \

และ รีสตาร์ท WeTek เล่น

ในฐานะที่เป็น svn10945 oscam สดเสมอสำหรับ Openelec
service.softcam.oscam-r10945.zip 620 KB

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

แนะนำ!