โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

Kodi V16 จาร์วิสและ Tvheadend สำหรับ Mnigma

enigma2 tvheadend mnigma

 

อย่างต่อเนื่อง กระทู้ เกี่ยวกับการดูช่องทีวีผ่านดาวเทียมใน Kodi เปลือกทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ E2 Mnigma, был создано MS этот набор плагинов:

2s8rz0o

  1. Этот пакет содержит сам медиа-центр Kodi v16 Jarvis :

แนะนำ!