โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

Tagged: OpenSPA

OpenSPA 6 WeTek.Play

OpenSPA 6 จาก 01.06.2016 จะติดตั้งบน WeTek.Play sdcard

  อะไรใหม่ – ผิวใหม่ Full HD 1080p Metrix JR (ขอขอบคุณนักพัฒนาของ GigabluePAX และ Metrix หนังสำหรับแรงบันดาลใจของฉัน) – New plugin spaMetrixJR to customize color style and some background screens of...

OpenSPA 5.0.006

Wetek.Play OpenSPA 5.0.006 จาก 18.03.2016 ที่จะติดตั้งใน sdcard

อะไรใหม่? – แค็ตตาล็อก 16 “จาร์วิส” สำหรับ WeTek เล่น– Changes in WeTek Play kernel.– Fixes in EPG plugin to assign what screen you want to EPG button.– Added new wget to improve safety.– การแก้ไขใน spaqbutton...