โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

Tagged: OpenSPA

OpenSPA 6 WeTek.Play

OpenSPA 6 จาก 01.06.2016 จะติดตั้งบน WeTek.Play sdcard

  อะไรใหม่ – ผิวใหม่ Full HD 1080p Metrix JR (ขอขอบคุณนักพัฒนาของ GigabluePAX และ Metrix หนังสำหรับแรงบันดาลใจของฉัน) – New plugin spaMetrixJR to customize color style and some background screens of...

OpenSPA 5.0.006

Wetek.Play OpenSPA 5.0.006 จาก 18.03.2016 ที่จะติดตั้งใน sdcard

อะไรใหม่? – แค็ตตาล็อก 16 “จาร์วิส” สำหรับ WeTek เล่น– Changes in WeTek Play kernel.Fixes in EPG plugin to assign what screen you want to EPG button.Added new wget to improve safety.– การแก้ไขใน spaqbutton...