โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

Tagged: XBMC

Semper Media Center (SPMC ในระยะสั้น) เป็นทางแยกหุ่นยนต์ที่มีใจเดียวกันของ Kodi, โดยอดีต Kodi หุ่นยนต์ดูแล, ปลาทะเลชนิดหนึ่ง

SPMC 16.1.2

Semper Media Center (SPMC ในระยะสั้น) เป็นทางแยกหุ่นยนต์ที่มีใจเดียวกันของ Kodi, โดยอดีต Kodi หุ่นยนต์ดูแล, ปลาทะเลชนิดหนึ่ง 16.1.2 (2016/03/20) แก้ไขการดำเนินการบน Android < 4.4 แก้ไขการค้นหาด้วยเสียง (+ เปิดใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยค่าเริ่มต้น) เพิ่ม...