C 25.02 Leotard không AUkaetsya

C 25.02 Leotard không AUkaetsya

C 25.02 Leotard không AUkaetsya

 

C 25.02 Leotard không AUkaetsya, rằng anh ta không cày, và từ là. Nhưng MC thay đổi để MK01 và không có phím tự động cập nhật. Đầu AutoUpdate phím Trico làm việc cho MK05. Để khắc phục sự nhầm lẫn này, nó là cần thiết để đăng ký vào một tập tin SoftCam.key MK01, và tất cả sẽ đi, Chỉ có ở đây là những điều cần viết, chưa biết…

 

 

В файлик SoftCam.key прописать MK01

Trong một tập tin SoftCam.key đăng ký MK01

Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]