OpenELEC 6 r21387 gd80b87b cho WeTek Chơi với Linux mới 3.10.90

Đề xuất!